Rehabilitacja po udarze – działaj szybko i wielotorowo

Neurorehabilitacja seniorów HeadApp.

Rehabilitacja po udarze powinna obejmować działania między innymi: fizjoterapeutyczne, neuropsychologiczne, logopedyczne i związane z terapią zajęciową. Co to jest udar?  Udar to nagłe zaburzenie krążenia mózgowego, które prowadzi do trwałego uszkodzenia tkanki mózgowej. Może być spowodowany zablokowaniem przepływu krwi do mózgu przez zator lub zakrzep (udar niedokrwienny) lub przez krwawienie wewnątrzczaszkowe (udar krwotoczny). Udar niedokrwienny […]