logo-head-app-new

Hamowanie reakcji

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cel treningu

Moduł ten trenuje sprawność reakcji (czujność). Trenowana jest szybkość i pewność reakcji oraz kontrola impulsów.

Celem ćwiczeń jest szybkie zwiększanie i utrzymywanie intensywności uwagi.

W ten sposób trenowany jest zarówno podstawowy poziom czujności, jak i szybkość reakcji.

Na zdjęciu: Maria podczas treningu z aplikacją HeadApp w wersji domowej.

Ustawienia

Po każdej zmianie ustawień wyświetlany jest przycisk „Domyślne”. Za pomocą tego przycisku można przywrócić ustawienia domyślne.

Jeśli nie chcesz używać ustawień domyślnych, możesz dostosować do swoich potrzeb następujące elementy:

Czas trwania treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji. Po kliknięciu opcji „Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić czas sesji treningowej. Może ona trwać od 10 do 60 minut.

Liczba zadań w bloku

Ten suwak umożliwia indywidualne ustawienie liczby elementów w każdym zadaniu w zakresie od 20 do 100. 

Czas reakcji

Jeśli opcja „Domyślny maksymalny czas reakcji” jest włączona, indywidualna prędkość pracy osoby trenującej jest określana w serii próbnej. Po kliknięciu opcji „Maksymalny czas reakcji” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić maksymalny czas reakcji w zakresie od 300 do 3000 milisekund. Ponieważ zadania stają się trudniejsze z każdym poziomem, HeadApp automatycznie zwiększa czas o 2% na poziom.
W trakcie treningu żółta linia wskazuje ustawiony maksymalny czas reakcji.

Podczas treningu na poziomie „trudny”, za pomocą suwaka minimalny czas reakcji można ustawić w zakresie od 300 do 2000 milisekund. Terapeuta musi mieć dobre wyczucie, aby znaleźć indywidualne ustawienie dla każdego pacjenta. Pozwala to jednak na przeprowadzenie treningu na granicy możliwości.
W podsumowaniu czas reakcji jest wyświetlany jako „średnia wartość mediany” czasów reakcji wszystkich serii w ciągu dnia w ms. Zobaczyć wynik można poprzez wskazanie myszą pozycji kalendarza lub paska „procent błędu”.

Odstęp między kolejnymi obrazkami

Na tym suwaku można ustawić wartość od 1000 do 5000 milisekund. Ten parametr wpływa na szybkość pracy osoby trenującej.
Jeśli wybrano stopień trudności „Średni” (losowy, zmienny odstęp między obrazkami), obrazki pojawiają się w odstępach od -50% do +50% ustawionej wartości.

Ostrzeżenie dźwiękowe

Naciśnij przycisk „Ostrzeżenie dźwiękowe”, aby zwiększyć aktywność umysłową – od czujności tonicznej do fazowej.

Przebieg treningu

Stopień trudności treningu automatycznie wzrasta lub maleje, w zależności od tego, jaki procent zadania został poprawnie wykonany w określonym czasie. Dostępne są 3 stopnie trudności („łatwy”, „średni” i „trudny”); każdy stopień ma 18 poziomów trudności.

„Łatwy”: obrazki pojawiają się w ustalonym odstępie czasowym; można przewidzieć, kiedy pojawi się następny.
„Średni”: obrazki pojawiają się w losowych odstępach czasu; nie można przewidzieć, kiedy pojawi się kolejny.
„Trudny”: dostosowany odstęp czasu między obrazkami: odstęp między obrazkami zmniejsza się po prawidłowej i zwiększa się po nieprawidłowej odpowiedzi. Użytkownik trenuje na granicy swoich możliwości.
Podczas treningu zielone i pomarańczowe paski pokazują, czy odpowiedź była: prawidłowa i wystarczająco szybka (zielony), prawidłowa, ale niewystarczająco szybka (pomarańczowy) lub nieprawidłowa (czerwony).
Żółta kropka pojawia się, jeśli osoba trenująca zareagowała zbyt wcześnie (reakcja w przerwie między zadaniami).
Ostrzegawcze dźwięki słychać, jeśli reakcja była zbyt szybka lub nieprawidłowa.