logo-head-app-new

Opis modułów treningowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lista modułów Neurovitalis

Zobacz to - Podzielna uwaga

selektywna uwaga, skupienie, koncentracja, skanowanie wizualne

Zobacz to | Podzielna uwaga

selektywna uwaga, skupienie, koncentracja, skanowanie wizualne

Weź to | Uwaga i skupienie

selektywna uwaga, podzielność uwagi, zaniedbanie, pamięć krótkotrwała

Weź to | Uwaga i skupienie

selektywna uwaga, podzielność uwagi, zaniedbanie, pamięć krótkotrwała

Weź to | Uwaga i skupienie

selektywna uwaga, podzielność uwagi, zaniedbanie, pamięć krótkotrwała

Zobacz to | Podzielna uwaga

selektywna uwaga, skupienie, koncentracja, skanowanie wizualne

Weź to | Uwaga i skupienie

selektywna uwaga, podzielność uwagi, zaniedbanie, pamięć krótkotrwała

Przeczytaj zanim zaczniesz korzystać z HeadApp

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika