logo-head-app-new

Uwaga: Koncentracja uwagi

WYBIERZ

Angielska nazwa: Attention and Focus (Pick It)

Cel treningu

Uwaga, przeszukiwanie wzrokowe i koncentracja. Moduł „Koncentracja uwagi” rozpoczyna się od obrazków znacznie różniących się od siebie. W ten sposób nawet pacjenci z poważnymi zaburzeniami mogą trenować przez dłuższy czas na poziomie łatwym i korzystać z różnorodnych materiałów graficznych – stosownie do swoich możliwości.

Osoba trenująca widzi zestaw obrazków. Są one podobne, ale różnią się szczegółami. Zadaniem jest znalezienie takiego obrazka, który jest identyczny z obrazkiem w żółtej ramce.
Zadanie to wymaga dużej koncentracji. Oprócz koncentracji uwagi, w tym zadaniu trenowane jest także przeszukiwanie wzrokowe. Wraz ze wzrostem trudności, liczba zdjęć wzrasta, a różnice między nimi są mniejsze.

Ustawienia

Nowość! Trening z limitem czasu

Po wybraniu tej opcji każde zadanie jest wykonywane dwukrotnie. Za pierwszym razem mierzony jest czas, jakiego potrzebuje trenujący na wykonanie danego zadania. Za drugim razem trenujący stara się zmieścić w wyznaczonym przez siebie czasie. Ta opcja wspiera szybkie wykonanie zadania, ale generuje też dodatkowy stres. Na niższych poziomach trudności (gdy odpowiedź jest udzielana szybko) zadania z taką opcją mogą wydawać się zbyt trudne, dlatego zalecamy aktywowanie tej opcji tylko na wyższych poziomach.

Ograniczenie czasu treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji. Po kliknięciu opcji „Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić czas sesji treningowej. Może ona trwać od 10 do 60 minut.

Liczba zadań na poziom (gwiazdki)

Ten parametr służy do określania, ile zadań musi zostać rozwiązanych przez osobę trenującą, zanim poziom trudności zostanie podwyższony (w przypadku dobrych wyników). Jeśli zadania okażą się zbyt trudne, poziom trudności może również zostać obniżony.

Tryb - afazja

Obok pokazano zadanie o łatwym poziomie trudności. Obrazki przedstawiają często sam motyw tematywczny (np. zwierzęta lub owoce), ale są łatwe do rozróżnienia.
Włączony jest tryb wspomagający terapię afazji, czyli obraz-słowo. W tym przykładzie należy znaleźć obrazek pasujący do słowa „ognisko”.

Przebieg treningu

Poziom trudności treningu automatycznie wzrasta lub maleje w zależności od liczby poprawnie wybranych obrazków. Dostępne są 4 poziomy (łatwy, średni, trudny i wymagający), każdy poziom ma 8 stopni trudności. Tak duże zróżnicowanie złożoności materiału pozwala na terapię osób o bardzo różnym nasileniu zaburzeń.

Funkcja powiększania obrazka (zoom)

Przy poziomach „trudny” i „wymagający” różnice są bardzo małe.
Aby umożliwić każdemu użytkownikowi HeadApp (także osobom z wadami wzroku) korzystanie z programu, udostępniono funkcję „zoom” – powiększanie obrazka.
Pacjenci z zespołem zaniedbywania stronnego mogą być także objęci dodatkową stymulacją optokinetyczną podczas treningu.