logo-head-app-new

Uwaga: Przerzutność uwagi

VITA UWAGA

Angielska nazwa: Attention/Versatility (Vita Att)

Cel treningu

Program trenuje kilka aspektów uwagi. Uwaga jest jedną z podstawowych funkcji mózgu. Jest niezbędna do codziennego funkcjonowania. Stanowi podstawę wielu innych funkcji poznawczych takich jak pamięć, czy myślenie.

Selektywność

Selektywna uwaga to zdolność skupiania uwagi na jednej rzeczy i ignorowania innych elementów. W tym treningu uwaga skupiona jest na obiektach i ich cechach. Trenujący musi stale porównywać nowe obiekty z podanymi informacjami i wybierać te, które je spełniają.

Podzielność
Podzielność uwagi to zdolność do obserwowania lub reagowania na co najmniej dwa różne bodźce w tym samym czasie. W tym treningu obiekty stale się zmieniają, dlatego nie wystarczy zastosowanie tego, czego się na początku nauczył trenujący. Na wyższych poziomach informacje, jakie obiekty powinny być wskazywane zmieniają się w trakcie tej samej tury.

Przeszukiwanie
Uwaga w tym rozumieniu jest stale przenoszona na nowy obiekt. Podczas treningu nieustannie pojawiają się nowe obiekty, inne opuszczają ekran. Uwaga musi być kierowana na kolejne elementy.

Czujność

Czujność uwagi to ogólna wrażliwość danej osoby na bodźce i zdolność reagowania. W tym treningu do rozwiązania zadania wymagana jest duża czujność.

Szybkość przetwarzania informacji
Na efektywność uwagi wpływa również szybkość przetwarzania informacji. Jeśli jest ona zakłócona, może prowadzić do spowolnienia umysłowego. Oznacza to, że informacje nie są przetwarzane i nie można na nie reagować, tak szybko, jak to konieczne. Tempo i częstotliwość pojawiania się bodźców zależy od poziomu trudności treningu. Początkowo wyświetlanych jest niewiele elementów, które powoli przesuwają się po ekranie. Liczba i prędkość wzrastają na wyższych poziomach trudności.

Podtrzymywanie uwagi
Przedłużona koncentracja jest trzecim wymiarem funkcjonowania uwagi. Jak sama nazwa wskazuje, opisuje ona ciągłe skupienie na określonej rzeczy. Im dłużej trwa trening, tym wyższe są wymagania dotyczące stałej uwagi pacjenta (patrz procedura -> czas trwania treningu).

Kontrola uwagi
Uczestnicy treningu muszą powstrzymywać się od automatycznych reakcji i reagować w sposób sprzeczny ze swoimi przyzwyczajeniami. Hamując rutynowe sposoby myślenia na rzecz innych, ćwiczy się kontrolę uwagową.

Opis zadania

Nagłówek wewnątrz sekcji

W zależności od poziomu trudności na ekranie pojawia się różna liczba obiektów (bodźców). Obiekty mają różne kształty, w różnych kolorach i różne wzory na wyższych poziomach trudności. Spośród elementów należy wybrać te o określonych cechach i kliknąć w nie. Kształty przesuwają się w prawo lub w lewo, w zależności od poziomu, z trzema różnymi prędkościami.

Obok okna znajduje się niewielki obszar, w którym wyświetlane są informacje o błędach. Są to błędy pominięcia oraz nieprawidłowego oznaczenia elementów. Jeśli trenujący popełni błąd, ruch zostanie na chwilę zatrzymany. Cechy, według których należy dokonać selekcji, są również wyświetlane z boku ekranu. Może to być kolor i/lub kształt i/lub wzór. Wskazane jest również, czy szukane elementy mają być zgodne z daną cechą (cechami), czy też nie. Cechy zmieniają się kilka razy na niektórych poziomach trudności.

Procedura

W oknie startowym, gdzie jest lista wszystkich programów terapeutycznych wybierz obszar „Uwaga”, a w nim moduł „Przerzutność uwagi” (vita uwaga). Pojawi się okno wyboru poziomu trudności i czasu trwania treningu.

Poziom trudności
Aby trenujący się nie zniechęcił, trening rozpoczyna się od niskiego poziomu trudności. Wszystkie pozostałe poziomy są zablokowane kłódką, którą trzeba otworzyć, wykonując poprzednie zadanie.

Jeśli terapeuta chce pominąć niektóre poziomy trudności, może włączyć opcję „Terapeuta może rozpocząć wszystkie poziomy” w menu „Pacjent -> Edycja”.

 

Czas trwania treningu

Na ogół zaleca się 20 minut treningu. Zbyt długa sesja treningowa powoduje spadek uwagi, pacjent często popełnia błędy i odczuwa zniechęcenie.
W przypadku osób poważnie dotkniętych zaburzeniami, czas trwania treningu powinien zostać skrócony np. do 10 minut. W takim przypadku warto przeprowadzić kilka sesji dziennie

Kierunek przewijania

Podczas treningu obiekty przesuwają się po ekranie w poziomie, domyślnie od lewej do prawej.
Możesz zmienić kierunek przesuwania się obiektów od prawej do lewej, np. gdy jest to pożądane ze względu na zaniedbanie.

Postępy w terapii

Postęp terapii jest zapisywany automatycznie. Nowa sesja jest kontynuowana od poziomu trudności, na którym zakończyła się ostatnia sesja.
Okno „Wyniki” umożliwia wyświetlenie różnych informacji na temat przebiegu terapii (przycisk w dolnej części okna „Moduły terapii”).