logo-head-app-new

Przerzutność uwagi (vita uwaga)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cel treningu

Program trenuje uwagę i koncentrację. Uwaga jest jedną z podstawowych funkcji mózgu. Jest niezbędna do funkcjonowania w świecie. Neurovitalis trenuje różne obszary wydajności uwagi m.in.: selektywność i intensywność.

Selektywność uwagi

Rozróżnia się 3 podobszary tego aspektu uwagi:

Selektywna/zogniskowana uwaga
Selektywna lub skoncentrowana uwaga odnosi się do zdolności skupiania uwagi na jednej rzeczy i ignorowania innych elementów. W tym treningu uwaga skupiona jest na obiektach i ich cechach. Trenujący musi stale porównywać nowe obiekty z podanymi informacjami i wybierać te, które ich nie spełniają.

Podzielność uwagi
Drugim aspektem uwagi jest jej podzielność. Oznacza to zdolność do obserwowania lub reagowania na co najmniej dwa różne bodźce w tym samym czasie. W tym treningu obiekty stale się zmieniają, dlatego nie wystarczy zastosowanie tego, czego się na początku nauczył trenujący. Na wyższych poziomach wskazówki dotyczące tego, które właściwości są ważne zmieniają się kilka razy podczas zadania.

Przeszukiwanie pola percepcyjnego
Trzecim aspektem uwagi jest uwaga związana z przeszukiwaniem pola percepcyjnego. Uwaga w tym rozumieniu jest stale przenoszona na nowy obiekt. Podczas treningu nieustannie pojawiają się nowe obiekty, inne opuszczają ekran. Uwaga musi być kierowana na kolejne elementy.

Intensywność uwagi

Aktywacja

Aktywacja to ogólna czujność danej osoby. Oznacza to, że dana osoba jest w stanie reagować na różne bodźce. W tym treningu do rozwiązania zadania wymagana jest intensywna uwaga.

Szybkość przetwarzania informacji
Drugim czynnikiem wpływającym na efektywność uwagi jest szybkość przetwarzania informacji. Jeśli jest ona zakłócona, może prowadzić do spowolnienia umysłowego. Oznacza to, że informacje nie są przetwarzane i nie można na nie reagować, tak szybko, jak to konieczne. Tempo i częstotliwość pojawiania się bodźców zależy od poziomu trudności treningu. Początkowo wyświetlanych jest niewiele elementów, które powoli przesuwają się po ekranie. Liczba i prędkość wzrastają na wyższych poziomach trudności.

Przedłużona koncentracja
Przedłużona koncentracja jest trzecim wymiarem funkcjonowania uwagi. Jak sama nazwa wskazuje, opisuje ona ciągłe skupienie na określonej rzeczy. Im dłużej trwa trening, tym wyższe są wymagania dotyczące stałej uwagi pacjenta (patrz procedura -> czas trwania treningu).

Wszechstronność

Słowo „wszechstronność” oznacza, że uczestnicy treningu muszą myśleć i reagować w sposób sprzeczny ze swoimi przyzwyczajeniami. Hamując rutynowe sposoby myślenia na rzecz innych, pobudza się koncentrację i uwagę.

Opis zadania

Nagłówek wewnątrz sekcji

W zależności od poziomu trudności na ekranie pojawia się różna liczba obiektów (bodźców). Obiekty mają różne kształty, w różnych kolorach i różne wzory na wyższych poziomach trudności. Spośród elementów należy wybrać te o określonych cechach i kliknąć w nie. Kształty przesuwają się w prawo lub w lewo, w zależności od poziomu, z trzema różnymi prędkościami.

Obok okna znajduje się niewielki obszar, w którym wyświetlane są informacje o błędach. Są to błędy pominięcia oraz nieprawidłowego oznaczenia elementów. Jeśli trenujący popełni błąd, ruch zostanie na chwilę zatrzymany. Cechy, według których należy dokonać selekcji, są również wyświetlane z boku ekranu. Może to być kolor i/lub kształt i/lub wzór. Wskazane jest również, czy szukane elementy mają być zgodne z daną cechą (cechami), czy też nie. Cechy zmieniają się kilka razy na niektórych poziomach trudności.

Procedura

W oknie startowym, gdzie jest lista wszystkich programów terapeutycznych wybierz obszar „Uwaga”, a w nim moduł „Przerzutność uwagi” (vita uwaga). Pojawi się okno wyboru poziomu trudności i czasu trwania treningu.

Poziom trudności
Aby trenujący się nie zniechęcił, trening rozpoczyna się od niskiego poziomu trudności. Wszystkie pozostałe poziomy są zablokowane kłódką, którą trzeba otworzyć, wykonując poprzednie zadanie.

Jeśli terapeuta chce pominąć niektóre poziomy trudności, może włączyć opcję „Terapeuta może rozpocząć wszystkie poziomy” w menu „Pacjent -> Edycja”.

 

Czas trwania treningu

Na ogół zaleca się 20 minut treningu. Zbyt długa sesja treningowa powoduje spadek uwagi, pacjent często popełnia błędy i odczuwa zniechęcenie.
W przypadku osób poważnie dotkniętych zaburzeniami, czas trwania treningu powinien zostać skrócony np. do 10 minut (zakres uwagi). W takim przypadku warto przeprowadzić kilka sesji dziennie

Kierunek przewijania

Podczas treningu obiekty przesuwają się po ekranie w poziomie, domyślnie od lewej do prawej.
Możesz zmienić kierunek przesuwania się obiektów od prawej do lewej, np. gdy jest to pożądane ze względu na zaniedbanie.

Postępy w terapii

Postęp terapii jest zapisywany automatycznie. Nowa sesja jest kontynuowana od poziomu trudności, na którym zakończyła się ostatnia sesja.
Okno „Wyniki” umożliwia wyświetlenie różnych informacji na temat przebiegu terapii (przycisk w dolnej części okna „Moduły terapii”).