logo-head-app-new

Słownictwo (nowa)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cel treningu

Moduł „Słownictwo” zawiera 6 typów zadań:

  • synonimy,
  • antonimy,
  • paronimy – podobnie brzmiące słowa,
  • słownictwo,
  • kategoryzowanie,
  • skróty.

W niektórych zadaniach należy rozpoznać synonimy oraz antonimy i kliknąć w odpowiednim miejscu. W innych zadanich podane są podobnie brzmiące słowa. Trzeba rozpoznać ich różne znaczenia i odpowiednio je uporządkować. Należy połączyć słowa o podobnym znaczeniu lub słowo z opisem jego znaczenia. W zadaniu polegającym na klasyfikowaniu słów, trzeba pogrupwać maksymalnie 24 słowa w grupy słów o podobnym znaczeniu. W ostatnim zadaniu ćwiczy się rozpoznawanie skrótów.

Ustawienia

Wybór ćwiczenia

Tuż po rozpoczęciu treningu użytkownik wybiera ćwiczenie. W module „Znajdź słowo” dostępnych jest 6 rodzajów zadań. Kolejność zadań nie ma związku z poziomem trudności. Niemal każde zadanie wymaga innych umiejętności, więc za to, które zadania stanowią większe wyzwanie dla osoby trenującej, odpowiada rodzaj zaburzenia.

Ograniczenie czasu trwania treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji. Po kliknięciu opcji „Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić czas sesji treningowej. Może ona trwać od 10 do 60 minut.

Liczba zadań na poziom (gwiazdki)

Ten parametr służy do określania, ile zadań musi zostać rozwiązanych przez osobę trenującą, zanim poziom trudności zostanie podwyższony (w przypadku dobrych wyników). Jeśli zadania okażą się zbyt trudne, poziom trudności może również zostać obniżony.

Ilustracje do słów

Do prawie każdego słowa użytego podczas treningu przypisany jest co najmniej jeden obrazek. W sumie HeadApp zawiera ponad 10 000 opisanych obrazków. Pomaga to użytkownikowi treningu zrozumieć słowa, których znaczenia nie zna.

Obok niektórych słów znajdują się przyciski „obrazek”. Jeśli użytkownik kliknie w ten przycisk, pojawi się obrazek odpowiadający danemu słowu. Opcję „Zilustruj słowa” można również wyłączyć, jeśli pomoc w postaci obrazków nie jest pożądana lub osoba trenująca jest za bardzo rozpraszana przez obrazki.

Przebieg treningu

  • Po wybraniu odpowiedniego typu zadań dostępnych jest kilka poziomów trudności.
  • Po wybraniu poziomu trudności, jego zmiana będzie odbywać się automatycznie.

Obsługa

Zadania wykonuje się na dwa sposoby, w zależności od typu zadania:

Sposób 1: Kliknięcie. Prawidłowa odpowiedź jest wybierana z listy poprzez kliknięcie. Jeśli wybór był prawidłowy, kolor przycisku zmienia się na zielony, błędne odpowiedzi są zaznaczane na czerwono.

Sposób 2: Przeciągnij i upuść. Odpowiedź składa się z kilku elementów, które umieszcza się w odpowiednich miejscach za pomocą myszy lub palca (ekran dotykowy). Po ułożeniu wszystkich elementów pojawia się przycisk „Gotowe!”. Gdy trenujący uzna, że jego rozwiązanie jest kompletne, klika w ten przycisk.