logo-head-app-new

Pamięć

VITA PAMIĘĆ

Angielska nazwa: Memory (Vita Mem)

Cel treningu

Trenujący ćwiczy pamięć krótkotrwałą na materiałach graficznych.
Użytkownik przypisuje pojęcia do terminów ogólnych, poprawia w ten sposób pamięć semantyczną.

Ważne procesy

Istnieją trzy ważne procesy związane z tworzeniem wspomnień:

  • kodowanie,
  • przechowywanie/utrwalanie,
  • odtwarzanie.

Kodowanie

Kodowanie to przekształcanie informacji pochodzących ze świata zewnętrznego (lub ciała) w kod neuronalny, tak aby mózg mógł „odczytać” te informacje. Oznacza to również, że informacje są zapisane w pamięci, ale nie są jeszcze trwale przechowywane.
Im częściej pacjent ćwiczy strategie zapamiętywania, tym skuteczniejszy jest proces kodowania.
Strategie pamięciowe można ćwiczyć za pomocą programu HeadApp „Naucz się”.

Utrwalanie

Przez utrwalanie rozumie się zachodzenie w mózgu procesów, które prowadzą do długotrwałego przechowywania informacji. Wzmacniane są wtedy połączenia między komórkami nerwowymi, które odpowiadają za prawidłowe i skuteczne przechowywanie informacji związanych z danym zdarzeniem. Tworzą się w ten sposób sieci komórek nerwowych, które „magazynują” dane powiązane z konkretnym wspomnieniem.
Jeśli często zajmujemy się jakimś konkretnym zadaniem i powtarzamy je regularnie, połączenia między komórkami nerwowymi odpowiedzialnymi za jego wykonanie zostają wzmocnione. Po wprowadzeniu kolejnych, podobnych informacji tworzą się sieci między powiązanymi komórkami nerwowymi.

Odtwarzanie

Przywołanie przechowywanych informacji może odbywać się świadomie lub nieświadomie. Jeśli zostaniesz zapytany o zwierzę, które szczeka i odpowiesz „pies”, będzie to świadome przywołanie. Jeśli jednak na myśl o różnych rodzajach owoców, pojawia się w głowie obraz jabłka, jest to nieświadome przywołanie.

Opis zadania

 Pośrodku znajduje się stos kart z pewną liczbą terminów ogólnych. Liczba kart rośnie wraz z poziomem trudności. Górna karta jest odkryta. Wokół niej, w zależności od poziomu trudności, układana jest różna liczba kart z motywami szczegółowymi.
Jedna z kart ułożonych wokół stosu jest odwrócona obrazkiem do góry, inne są „zakryte”. Program sprawdza, czy pasuje ona do terminu ogólnego (np. termin ogólny „praca”, motyw „listonosz”).
Na poziomach 1-9 terminy ogólne i motywy, które do siebie pasują, są obrysowane tym samym kolorem. Na wyższych poziomach nie ma kolorowego obramowania.

Jeśli karta ze stosu (z motywem ogólnym) i odkryta karta z motywem szczegółowym pasują, karty są usuwane. Jeśli karty nie pasują, środkowa karta pozostaje odkryta (poziom 1-15) lub środkowa karta jest wymieniana (od poziomu 16). Wyłożona karta z motywem szczegółowym jest ponownie zakrywana. Gracz próbuje ponownie znaleźć odpowiednią kartę z motywem szczegółowym.

Od poziomu 10 pasujące karty są zastępowane nowymi, tak aby zawsze dookoła stosu leżała taka sama liczba zakrytych kart.Od poziomu 19 wszystkie karty są najpierw odsłaniane na jedną minutę. Czas trwania prezentacji jest wyświetlany na zegarze. Po zapamiętaniu należy znaleźć odpowiednią kartę dla terminu ogólnego, tak jak poprzednio. Karta jednak nie jest identyczna. W drugim kroku użytkownik klikając na tę kartę (będzie się ona zmieniała) powinien wskazać, która karta początkowo znajdowałą się w tym miejscu (opóźnione, nałożone pobieranie zawartości pamięci).

Runda kończy się po znalezieniu wszystkich kart z motywem szczegółowym dla kart z terminem ogólnym. W przypadku braku rozwiązania, karta z terminem ogólnym jest ponownie umieszczana pod stosem, dzięki czemu pozostaje w grze. Po określonej liczbie rund, które są zakończone w określonym czasie, trudność zadania wzrasta.

Procedura

W oknie startowym programów terapeutycznych wybierz obszar „Pamięć”, a w nim moduł „Pamięć”.
Pojawi się okno wyboru poziomu trudności i czasu trwania treningu.

Poziom trudności

Aby trenujący się nie zniechęcił, trening rozpoczyna się od niskiego poziomu trudności. Wszystkie pozostałe poziomy są zablokowane kłódką, którą trzeba otworzyć, wykonując poprzednie zadanie.
Jeśli terapeuta chce pominąć niektóre poziomy trudności, może włączyć opcję „Terapeuta może rozpocząć wszystkie poziomy” w menu „Pacjent -> Edycja”.

Czas trwania treningu

Na ogół zaleca się 20 minut treningu. Zbyt długa sesja treningowa powoduje spadek uwagi, pacjent często popełnia błędy i odczuwa zniechęcenie.
W przypadku osób poważnie dotkniętych zaburzeniami, czas trwania treningu powinien zostać skrócony np. do 10 minut (zakres uwagi). W takim przypadku warto przeprowadzić kilka sesji dziennie.

Postępy w terapii

Postęp terapii jest zapisywany automatycznie. Nowa sesja jest kontynuowana od poziomu trudności, na którym zakończyła się ostatnia sesja.
Okno „Wyniki” umożliwia wyświetlenie różnych informacji na temat przebiegu terapii (przycisk w dolnej części okna „Moduły terapii”).