logo-head-app-new

Funkcje językowe: Porządkowanie

UPORZĄDKUJ

Angielska nazwa: Language –  Sequences (Sequence It)

Cel treningu

Moduł „Porządkowani” zawiera 7 kategorii zadań:

  • rozsypanki sylabowe (jednowyrazowe),
  • rozsypanki sylabowe (dwuwyrazowe),
  • rozsypanki literowe I-II,
  • rozsypanki literowe III-VI,
  • rozsypanki wyrazowe,
  • układanie w porządku alfabetycznym,
  • sekwencje wydarzeń.

Uczestnik z pomieszanych liter lub sylab tworzy wyrazy, z rozsypanych słów – zdania, a ze zdań historyjki. Różnego rodzaju zadania pozwalają w przyjemny sposób zapoznać się ze strukturą słów, zdań i krótkich opowiadań. Początkowo słowa tworzy się z kilku sylab. W zależności od poziomu trudności, jedno lub dwa słowa składają się z od dwóch do dziesięciu sylab. W drugiej części treningu należy utworzyć wyraz z podanych liter. W innym ćwiczeniu trzeba ułożyć poprawne zdanie, na które składa się od dwóch do piętnastu części. Ćwiczenie polegające na porządkowaniu w kolejności alfabetycznej pomaga w nauce i utrwaleniu alfabetu. 

Ustawienia

Wybór ćwiczenia

Po rozpoczęciu treningu użytkownik wybiera rodzaj ćwiczeń. W module „Porządkowanie” dostępnych jest 7 rodzajów zadań.
Kolejność zadań nie ma związku z poziomem trudności. Niemal każde zadanie wymaga innych umiejętności, więc za to, które zadania stanowią większe wyzwanie dla osoby trenującej, odpowiada rodzaj zaburzenia.

Ograniczenie czasu treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji. Po kliknięciu opcji „Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić czas sesji treningowej. Może ona trwać od 10 do 60 minut.

Liczba zadań na poziom (gwiazdki)

Ten parametr służy do określania, ile zadań musi zostać rozwiązanych przez osobę trenującą, zanim poziom trudności zostanie podwyższony (w przypadku dobrych wyników). Jeśli zadania okażą się zbyt trudne, poziom trudności może również zostać obniżony.

Ilustracje do słów

Do prawie każdego słowa użytego podczas treningu przypisany jest co najmniej jeden obrazek. W sumie HeadApp zawiera ponad 10 000 opisanych obrazków. Pomaga to uczestnikowi treningu zrozumieć słowa, których znaczenia nie zna.

Obok każdego słowa znajduje się przycisk „obrazek”. Jeśli użytkownik kliknie w ten przycisk, pojawi się obrazek odpowiadający danemu słowu.
Opcję „Zilustruj słowa” można również wyłączyć, jeśli pomoc w postaci obrazków nie jest pożądana lub osoba trenująca jest za bardzo rozpraszana przez obrazki.

Przebieg treningu

Po wybraniu odpowiedniego typu zadań dostępnych jest kilka poziomów trudności. Po wybraniu poziomu trudności, jego zmiana będzie odbywać się automatycznie.

Obsługa

Zadania wykonuje się na dwa sposoby:

Sposób 1: Kliknięcie. Prawidłowa odpowiedź jest wybierana z listy poprzez kliknięcie. Jeśli wybór był prawidłowy, kolor przycisku zmienia się na zielony, błędne odpowiedzi są zaznaczane na czerwono.

Sposób 2: Przeciągnij i upuść. Odpowiedź składa się z kilku elementów, które umieszcza się w odpowiednich miejscach za pomocą myszy lub palca (ekran dotykowy). Po ułożeniu wszystkich elementów pojawia się przycisk „Gotowe!”. Gdy trenujący uzna, że jego rozwiązanie jest kompletne, klika ten przycisk.