Rehabilitacja
po udarze mózgu?
Poznaj HeadApp i NEUROvitalis!

Udar mózgu to nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu, które prowadzi do uszkodzenia jego tkanek. Jest to stan bezpośrednio zagrażający życiu i wymaga natychmiastowej specjalistycznej interwencji. Podobnie jest z rehabilitacją po udarze mózgu – w tym wypadku czas również odgrywa dużą rolę. Im wcześniej rozpocznie się rehabilitację po udarze, tym większa szansa na powrót do zdrowia. HeadApp daje możliwość rozpoczęcia rehabilitacji po udarze już w szpitalnym łóżku, jeśli oczywiście stan pacjenta będzie na to pozwalał. Wczesna interwencja jest kluczowa dla wyników leczenia i zmniejszenia ryzyka długotrwałej niepełnosprawności. 

Rehabilitacja po udarze powinna być kompleksowa

Rehabilitacja po udarze jest kompleksowym procesem, który obejmuje m.in.: fizjoterapię (ćwiczenia mające na celu przywrócenie siły mięśniowej, koordynacji i równowagi, terapię logopedyczną (przywracającą funkcje językowe), rehabilitację neuropsychologiczną (pomagającą odzyskać sprawność funkcji poznawczych).

HeadApp, może być wykorzystywany w rehabilitacji funkcji poznawczych po udarze mózgu. Rehabilitacja poznawcza po udarze mózgu obejmuje przywrócenie sprawności takich funkcji poznawczych jak, m.in.: uwaga, język, pamięć, funkcje wykonawcze. Korzystający z HeadAppa ćwiczą m.in. hamowanie reakcji, skupianie uwagi, planowanie działań, język. Więcej o naszym oprogramowaniu przeczytasz na stronie, a na temat poszczególnych modułów tutaj.

Dobre rozwiązanie na każdym etapie leczenia

HeadApp - zdalna rehabilitacja po udarze mózgu

Rozpocznij rehabilitację jeszcze w szpitalnym łóżku

HeadApp może być używany na komputerze lub urządzeniach mobilnych. Rehabilitacja po udarze mózgu za pomocą HeadAppa jest więc możliwa praktycznie wszędzie, także w szpitalnym łóżku. Pacjenci kontynuują ćwiczenia po powrocie do domu, a ich postępy mogą być monitorowane przez specjalistę np. neuropsychologa lub neurologopedę. 

Nigdy nie jest za późno na rehabilitację i ćwiczenia

Choć jak wcześniej zwracaliśmy uwagę, rehabilitację po udarze najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, to trening prowadzony przy użyciu programu HeadApp powinien przynieść efekty także u osób, które przeszły udar już jakiś czas temu. Taka rehabilitacja po udarze nie tylko poprawia działanie funkcji poznawczych, ale może także pozytywnie wpływać na samoocenę i nastrój pacjenta.

Rehabilitacja po udarze

Szansa na powrót do zdrowia

Częstotliwość rehabilitacji zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, ale zazwyczaj obejmuje codzienne sesje przez pierwsze kilka tygodni lub miesięcy po udarze. W miarę postępów sesje mogą być wydłużane od kilku minut na samym początku do kilkudziesięciu.

Całkowity powrót do zdrowia po udarze jest możliwy, ale zależy od wielu czynników, takich jak np.:

  • rozległość uszkodzenia mózgu,
  • czas, jaki minął od udaru do rozpoczęcia leczenia,
  • wiek i ogólny stan zdrowia pacjenta,
  • stopień zaangażowania w proces rehabilitacji.

Niektórzy pacjenci odzyskują pełną sprawność, podczas gdy inni mogą doświadczać długotrwałych lub stałych ograniczeń. Wczesna i intensywna rehabilitacja zwiększa szanse na lepsze wyniki.

Skuteczna rehabilitacja po udarze obejmuje wiele różnych działań. Osoba, która doznała udaru dość często musi odwiedzać różnych specjalistów, żeby wrócić do pełnej lub częściowej sprawność. Zazwyczaj konieczne są spotkania z rehabilitantem, neurologopedą, a także psychologiem. Organizacja takiej rehabilitacji może wymagać sporego wysiłku. Aplikacja HeadApp znacznie ułatwia prowadzenie rehabilitacji poznawczej – ćwiczenia można wykonywać w dogodnym momencie dnia, w wygodnym dla siebie miejscu.