Rehabilitacja poznawcza
dla osób dorosłych?
Poznaj HeadApp!

Rehabilitacja poznawcza dorosłych to rodzaj terapii kierowany do osób, które z różnych przyczyn doświadczają problemów z funkcjonowaniem mózgu. Jej głównym celem jest przywrócenie lub poprawa zdolności poznawczych: pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, czyli umiejętności planowania i organizacji, a także języka i percepcji.
Rehabilitacja poznawcza może być konieczna, gdy wystąpią takie problemy jak: stwardnienie rozsiane, urazy głowy (po wypadkach komunikacyjnych, upadkach lub poważnych kontuzjach sportowych), intoksykacje, zaburzenia metaboliczne (zatrucia, np. ciężkimi metalami, alkoholem lub innymi substancjami), zaburzenia psychiatryczne (depresja ciężka, zaburzenia dwubiegunowe czy schizofrenia), wspomniane już udary, zapalenia mózgu oraz inne problemy mogące wpłynąć na sprawność poznawczą.

Czym jest HeadApp?

HeadApp to nowoczesne oprogramowanie służące do rehabilitacji neuropsychologicznej. Program został opracowany tak, aby zapewnić skuteczną rehabilitację w przypadku różnych deficytów poznawczych, także związanych z wypadkami,  które mogą pojawić się w wyniku rozmaitych wydarzeń – od wypadków komunikacyjnych przez nieszczęśliwe upadki podczas codziennej aktywności, aż po poważne kontuzje sportowe, gdy intensywne uderzenie lub silne wstrząśnienie głowy prowadzi do uszkodzenia mózgu. Takie zdarzenia często wymagają długotrwałej rehabilitation poznawczej.

HeadApp, wzbogacony o moduły NEUROvitalis trenuje takie funkcje poznawcze jak, m.in.: uwaga, język, pamięć, funkcje wykonawcze. Dzięki temu z aplikacji mogą korzystać osoby z bardzo różnorodnymi problemami poznawczymi, zwłaszcza, że trening można dopasować do konkretnego pacjenta.

Rozwiązanie dla osób z różnymi problemami poznawczymi

HeadApp rehabilitacja i profilaktyka

Badanie deficytów poznawczych

HeadApp posiada wbudowany test sprawdzający nasilenie i rodzaj problemów poznawczych. Pozwala to precyzyjnie ustalić jakie funkcje poznawcze wymagają wzmocnienia, a jakie funkcjonują w normie. 

Wzmacnianie osłabionych funkcji

Kiedy pacjent rozwiąże test diagnostyczny może zacząć pracować nad wzmocnieniem konkretnych funkcji poznawczych. Program rejestruje postępy osoby korzystającej z aplikacji i automatycznie podnosi poziom trudności treningu (jeśli pacjent radzi sobie dobrze z danym typem zadań).

Profilaktyka - ćwicz umysł

Osoba korzystająca z HeadAppa wzmacnia osłabione funkcje poznawcze, ale może także pracować nad tymi, które są w normie, po to, aby ćwiczyć umysł np. w ramach profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych. 

0 +
Zrealizowanych Badań
0 +
Aktualnie prowadzonych badań
0
Planowanych badań

WYKORZYSTAJ HEADAPP W SWOICH BADANIACH

Nie czekaj, działaj, napisz!

Jeśli jesteś osobą studiującą lub należysz do koła naukowego i chcesz wykorzystać HeadApp w swoich badaniach, to właśnie nadszedł najlepszy moment, aby zacząć. Nie zwlekaj – podejmij pierwszy krok już dziś! Napisz do nas i opowiedz, o swoim pomyśle!

 

Kinga Urzędowska

Kinga Urzędowska

UKW w Bydgoszczy

5/5

“Korzystam z programu HeadApp w ramach projektu badawczego, który zakłada poprawę funkcjonowania u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi dzięki treningom poznawczym. Wraz z pacjentami, dwa razy w tygodniu, skupiamy się głównie na ćwiczeniach angażujących uwagę, koncentrację i pamięć, jednakże program oferuje o wiele więcej. Program posiada test przesiewowy, dzięki któremu dostajemy podpowiedź jakie ćwiczenia warto wykonać, w zależności od trudności występujących u pacjenta i jego potrzeb. Jest prosty i intuicyjny w użyciu, przy każdym ćwiczeniu jest instrukcja jak wykonać dane zadanie. Oferowanych jest wiele poziomów trudności przy każdym ćwiczeniu, automatycznie dostosowujących się do możliwości osoby wykonującej, dzięki czemu pacjent nie nudzi się, ale także nie stresuje gdy zadanie jest zbyt wymagające. Wygodnym rozwiązaniem jest również możliwość tworzenia planów treningowych na kolejne dni, a także wyboru długości trwania każdego ćwiczenia, które są zróżnicowane i ciekawe.”

Maria Purkiewicz

Maria Purkiewicz

UG

5/5

“Program Headapp cenię za jego prostotę. Ułatwia to pracę nie tylko mi, ale przede wszystkim pacjentom, którzy często nie są obyci z technologią. Szczególnie cenię to, że po rozwiązaniu przez pacjenta testu przesiewowego, program sugeruje najważniejsze obszary, nad którymi warto pracować, i dostosowuje poziom trudności zadań. To duża pomoc dla osób, które, tak jak ja, zaczynają dopiero pracę z pacjentami.”

Rehabilitacja z HeadApp

HeadApp ma zastosowanie w wielu problemach poznawczych u dorosłych. 

Czas trwania rehabilitacji poznawczej zależy od stopnia i rodzaju zaburzeń poznawczych, celów terapeutycznych oraz postępów pacjenta. Rehabilitacja może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. W niektórych przypadkach może być potrzebna długotrwała terapia utrzymująca. 

Częstotliwość sesji powinna wynosić kilka razy na tydzień. Sesja może trwać np. 30 minut. W przypadku HeadAppa można wykonywać ćwiczenia kilka razy dziennie, ale krócej. Dzięki tem, że rehabilitacja odbywa się zdalnie ćwiczyć można w dogodnym dla siebie momencie.

Efekty rehabilitacji poznawczej zależą od wielu czynników, w tym od stopnia uszkodzenia mózgu, zaangażowania pacjenta i wsparcia rodziny.