Rehabilitacja poznawcza
w domu dla seniorów?
Poznaj HeadApp!

Rehabilitacja poznawcza seniorów to szczególnie ważna forma terapii, która jest przede wszystkim skoncentrowana na potrzebach osób starszych borykających się z różnego rodzaju chorobami neurozwyrodnieniowymi lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Chodzi o takie problemy medyczne, jak np.: choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona. Stan zdrowia osób dotkniętych nimi ulega pogorszeniu w wyniku postępującego procesu degeneracji komórek nerwowych. Rehabilitacja neuropoznawcza stawia sobie za główny cel przeciwdziałanie tym zmianom poprzez skupienie się na kształtowaniu i utrzymywaniu możliwie najlepszej kondycji funkcji poznawczych.

HeadApp dla seniora

Dzięki temu, że HeadApp zawiera także specjalistyczny test diagnostyczny, aplikacja umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeby i możliwości każdego pacjenta. Duży nacisk kładzie się na takie aspekty funkcjonowania, jak pamięć – zarówno krótkotrwałą, jak i długotrwałą, uwagę – by pacjent mógł lepiej koncentrować się na zadaniach życia codziennego, a także zdolności organizacji i planowania – niezbędne do samodzielnego zarządzania własnym czasem i działaniami. Ponadto, podczas rehabilitacji poznawczej seniorów zwraca się uwagę na język, który jest kluczowy dla komunikacji, oraz na percepcję, czyli sposób, w jaki pacjent odbiera i interpretuje bodźce ze środowiska.

Cele rehabilitacji są osiągane poprzez stosowanie różnorodnych technik i metod pracy, takich jak ćwiczenia pamięciowe, treningi koncentracji, gry strategiczne wzmacniające zdolności poznawcze, a także zadania językowe, które pomagają w utrzymaniu lub poprawie fluencji mowy.  

Headapp - dobre rozwiązanie dla wszystkich seniorów

Skuteczność rehabilitacji poznawczej

Efektywny trening dla chorujących na Parkinsona

Badania naukowe z wykorzystaniem programu HeadApp i jego modułów Neurovitalis wykazały, że treningi poznawcze z tym programem są skuteczne u osób zmagających się z chorobą Parkinsona. W jednym z badań naukowcy wykazali, że trening z Neurovitalis poprawia pamięć krótkotrwałą i roboczą u pacjentów z tą chorobą (Petrelli i inni, 2014). Roczne obserwacje osób trenujących z aplikacją sugerują, że regularne ćwiczenia poznawcze mogą zmniejszać ryzyko zaburzeń poznawczych w przebiegu choroby Parkinsona (Petrelli i inni, 2015).
Więcej o badaniach naukowych znajdziesz na naszej stronie https://headapp.pl/badania-naukowe/

 

HeadApp pomaga walczyć z objawami choroby Alzheimera

HeadApp był i jest używany także w badaniach nad chorobą Alzheimera. Naukowcy ustalili, że także w przypadku tej choroby rehabilitacja przy pomocy aplikacji jest skuteczna. W jednym z badań zauważono (Kaesberg i inni, 2009), że po serii treningów pacjenci z AD poprawili swój ogólny stan poznawczy, uwagę i szybkość poznawczą, werbalną pamięć krótkotrwałą i semantyczną fluencję słowną. Trening z HeadApp jest także skuteczny w przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych, które mogą poprzedzać wystąpienie choroby Alzheimera lub innej choroby neurozwyrodnieniowej. 

HeadApp na Pamięć...
i nie tylko

Dzięki aplikacji HeadApp możesz trenować różne funkcje m.in.: pamięć krótkotrwałą, pamięć długotrwałą, funkcje językowe i inne.

W przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych i choroby Alzheimera oraz Parkinsona kluczowe znaczenie ma regularne trenowanie różnorodnych funkcji poznawczych. Do najważniejszych z nich bez wątpienia należy pamięć krótkotrwała, która jest niezbędna do wykonywania codziennych czynności i zachowania samodzielności przez pacjenta. Ćwiczenie tej zdolności może polegać na różnego rodzaju aktywnościach umysłowych, aplikacja HeadApp zawiera dużo różnorodnych zadań, dzięki, którym trenujesz tę funkcję. 

W przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych i chorób Alzheimera oraz Parkinsona ważne jest trenowanie pamięci długotrwałej. W aplikacji HeadApp możesz to robić wykorzystując na przykład rodzinne fotografie, anegdoty i wspomnienia. Wykorzystanie w programie własnych materiałów może być dodatkową zachętą dla seniora do podjęcia treningów.

Choroba Alzheimera i choroba Parkinsona mogą wpływać także na zdolności komunikacyjne, dlatego tak ważne jest regularne trenowanie funkcji językowych. W aplikacji HeadApp jest wiele różnych ćwiczeń pozwalających na trening związany z rozpoznawaniem słów, rozumienia ich i stosowaniem w odpowiednich kontekstach.