logo-head-app-new

Reklamacje

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, mogą Państwo posłużyć się poniższym wzorem. Prosimy o pobranie i przesłanie formularza reklamacji na nasz adres e-mail kontakt@pro-mente.pl lub pocztą tradycyjną. Odpowiedź uzyskają Państwo w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.