logo-head-app-new

Funkcje językowe: Rozumienie

WNIOSKUJ

Angielska nazwa: Language – Reasoning (Reason It)

Cel treningu

Afazja – wnioskowanie
Moduł „Rozumienie” zawiera 3 rodzaje zadań:

  • porządkowanie liczb,
  • pytania,
  • zadania logiczne.

Uczestnik treningu wybiera właściwe słowa poprzez wnioskowanie. Umiejętność ta, w oparciu o różne rodzaje zadań jest trenowana w przyjazny sposób.
Na początku treningu liczby trzeba uporządkować w odpowiedniej kolejności. Najpierw zapisane są za pomocą cyfr, a następnie za pomocą słów. Z każdym poprawnie rozwiązanym zadaniem pojawiają się większe liczby, od dziesiątek do tysięcy.

W drugiej części treningu należy ocenić i porównać właściwości przedmiotów, pojęć i terminów. Ćwiczenie to pomaga w rozumieniu znaczeń i tworzeniu kategorii.
Wreszcie, w trzeciej części, należy dostrzec podobieństwa i powiązania. To ćwiczenie wspiera prawidłowe używanie słów i terminów.

Ustawienia

Wybór ćwiczenia

Tuż po rozpoczęciu treningu użytkownik wybiera ćwiczenie. W module „Rozumienie” dostępne są 3 rodzaje zadań.

Kolejność zadań nie ma związku z poziomem trudności. Niemal każde zadanie wymaga innych umiejętności, więc za to, które zadania stanowią większe wyzwanie dla osoby trenującej, odpowiada rodzaj zaburzenia.

Ograniczenie czasu treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji. Po kliknięciu opcji „Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić czas sesji treningowej. Może ona trwać od 10 do 60 minut.

Liczba zadań na poziom (gwiazdki)

Ten parametr służy do określania, ile zadań musi zostać rozwiązanych przez osobę trenującą, zanim poziom trudności zostanie podwyższony (w przypadku dobrych wyników). Jeśli zadania okażą się zbyt trudne, poziom trudności może również zostać obniżony.

Ilustracje do słów

Do prawie każdego słowa użytego podczas treningu przypisany jest co najmniej jeden obrazek. W sumie HeadApp zawiera ponad 10 000 opisanych obrazków. Pomaga to uczestnikowi treningu zrozumieć słowa, których znaczenia nie zna.

Obok każdego słowa znajduje się przycisk „obrazek”. Jeśli użytkownik kliknie w ten przycisk, pojawi się obrazek odpowiadający danemu słowu.
Opcję „Zilustruj słowa” można również wyłączyć, jeśli pomoc w postaci obrazków nie jest pożądana lub osoba trenująca jest za bardzo rozpraszana przez obrazki.

Przebieg treningu

  • Po wybraniu odpowiedniego typu zadań dostępnych jest kilka poziomów trudności.
  • Po wybraniu poziomu trudności, jego zmiana będzie odbywać się automatycznie.

Obsługa

Zadania wykonuje się na dwa sposoby:

Sposób 1: Kliknięcie. Prawidłowa odpowiedź jest wybierana z listy poprzez kliknięcie. Jeśli wybór był prawidłowy, kolor przycisku zmienia się na zielony, błędne odpowiedzi są zaznaczane na czerwono.

 

Sposób 2: Przeciągnij i upuść. Odpowiedź składa się z kilku elementów, które umieszcza się w odpowiednich miejscach za pomocą myszy lub palca (ekran dotykowy). Po ułożeniu wszystkich elementów pojawia się przycisk „Gotowe!”. Gdy trenujący uzna, że jego rozwiązanie jest kompletne, klika ten przycisk.