Trening funkcji poznawczych
Poznaj HeadApp i NEUROvitalis!

Regularne ćwiczenie mózgu pomaga w zachowaniu jego plastyczności i zdolności do adaptacji. Badania naukowe sugerują, że systematyczna aktywność umysłowa może opóźniać pojawienie się objawów demencji. Dzieje się tak, dzięki tworzeniu się podczas treningu umysłowego rezerw poznawczych. Lepsza pamięć, uwaga, zdolności planowania i rozwiązywania problemów przekładają się na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu, pracy i w relacjach społecznych.

Czym jest HeadApp?

HeadApp to nowoczesne oprogramowanie służące między innymi do treningu funkcji poznawczych. Program został opracowany tak, aby zapewnić skuteczny i ciekawy trening funkcji  poznawczych także dla osób zdrowych lub z niewielkimi problemami w tej sferze. Aplikacja zawiera ćwiczenia zarówno bardzo proste dla osób w szeroko pojętej normie poznawczej, jak i wymagające dużego skupienia i wysiłku intelektualnego. 

HeadApp, wzbogacony o moduły NEUROvitalis trenuje takie funkcje poznawcze, jak między innymi: hamowanie reakcji, skupianie uwagi, planowanie działań, język. 

Specjalistyczny trening dla każdego

HeadApp jako element codziennej profilaktyki

Jak trenować funkcje poznawcze?

Trening funkcji poznawczych jest kluczowy dla utrzymania zdrowia mózgu, poprawy codziennego funkcjonowania i prewencji chorób neurodegeneracyjnych. Jest on korzystny dla osób w każdym wieku, zarówno tych zdrowych, jak i z deficytami poznawczymi. Na zdrowie mózgu mają wpływ m.in.: ćwiczenia umysłowe, aktywność fizyczna, interakcje społeczne, zdrowa dieta i techniki relaksacyjne. Regularność i zaangażowanie w te działania są kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników. 

Trening funkcji poznawczych - specjalistyczna aplikacja

Rozwiązywanie krzyżówek jest przyjemne, ale to nie to samo co specjalistyczne programy do treningu funkcji poznawczych. Aplikacja HeadApp została zaprojektowana tak, aby trenowane były wszystkie funkcje poznawcze, na odpowiednim dla danej osoby poziomie trudności: wystarczająco wysokim, żeby trenujący musiał włożyć w rozwiązanie zadania pewien wysiłek.

Trening z HeadApp

Funkcje poznawcze mogą trenować wszyscy, ale są grupy osób, które w szczególności powinny zwrócić uwagę na regularną aktywność umysłową.

Trening poznawczy może pomóc w utrzymaniu sprawności umysłowej i opóźnieniu objawów starzenia się mózgu.

Pacjenci, którzy doświadczyli udaru, urazu mózgu lub operacji neurochirurgicznych.

Pacjenci z chorobami takimi jak stwardnienie rozsiane, Parkinson lub demencja.

Trening poznawczy jest korzystny dla dzieci z ADHD, autyzmem, dysleksją i innymi zaburzeniami uczenia się.

Każdy, kto chce poprawić swoje zdolności poznawcze lub zapobiec ich pogorszeniu, może skorzystać z regularnego treningu umysłowego.