logo-head-app-new

Wybierz - koncentracja uwagi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cel treningu

Uwaga, przeszukiwanie wzrokowe i koncentracja

Moduł „Wybierz” rozpoczyna się od obrazków znacznie różniących się od siebie. W ten sposób nawet pacjenci z poważnymi zaburzeniami mogą trenować przez dłuższy czas na poziomie łatwym i korzystać z różnorodnych materiałów graficznych – stosownie do swoich możliwości.

Osoba trenująca widzi zestaw obrazków. Są one podobne, ale różnią się szczegółami. Zadaniem jest znalezienie takiego obrazka, który jest identyczny z obrazkiem w żółtej ramce.
Zadanie to wymaga dużej koncentracji. Oprócz koncentracji uwagi, w tym zadaniu trenowane jest także przeszukiwanie wzrokowe.Wraz ze wzrostem trudności, liczba zdjęć wzrasta, a różnice między nimi są mniejsze.

Ustawienia

Liczba zadań na poziom (gwiazdki)

Ten parametr służy do określenia, ile zadań musi zostać rozwiązanych przez osobę trenującą zanim przejdzie ona na wyższy poziom trudności. Jeśli zadania okażą się zbyt trudne, poziom trudności może również zostać obniżony.

Nowość! Trening z limitem czasu

Po wybraniu tej opcji każde zadanie jest wykonywane dwukrotnie. Za pierwszym razem mierzony jest czas, jakiego potrzebuje trenujący na wykonanie danego zadania. Za drugim razem trenujący stara się zmieścić w wyznaczonym przez siebie czasie.

Ta opcja wspiera szybkie wykonanie zadania, ale generuje też dodatkowy stres. Na niższych poziomach trudności (gdy odpowiedź jest udzielana w krótkim czasie) zadanie z taką opcją może wydawać się zbyt trudne. Zalecamy aktywowanie tej opcji tylko na wyższych poziomach trudności.

Ograniczenie czasu trwania treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji.
Po kliknięciu opcji „Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za jego pomocą można regulować czas sesji treningowej. Może ona trwać od 5 do 60 minut.

Tryb - afazja

Na obrazku pokazano zadanie o średnim poziomie trudności. Obrazki przedstawiają zazwyczaj podobny motyw tematyczny (np. zwierzęta lub owoce), ale są łatwe do rozróżnienia.
Włączony jest tryb wspomagający terapię afazji, czyli obraz-słowo. W tym przykładzie należy znaleźć obrazek pasujący do słowa „ognisko”.

Przebieg treningu

Poziom trudności treningu automatycznie wzrasta lub maleje w zależności od liczby poprawnie wybranych obrazków. Dostępne są 4 poziomy (łatwy, średni, trudny i wymagający), każdy poziom ma 8 poziomów trudności. Tak duże zróżnicowanie złożoności materiału pozwala na terapię osób o bardzo różnym nasileniu zaburzeń.

Funkcja powiększania

Przy poziomach „trudny” i „wymagający” różnice są bardzo małe. Aby umożliwić każdemu użytkownikowi HeadApp (także osobom z wadami wzroku) korzystanie z programu, udostępniono funkcję „zoom” – powiększanie obrazka.

UWAGA! Pacjenci z zespołem zaniedbywania jednostronnego mogą być także objęci dodatkową stymulacją optokinetyczną podczas treningu wspomagającą kierowanie uwagi.