logo-head-app-new

Zauważ - podzielność uwagi/pamięć

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cel treningu

Osoba trenująca jest obserwatorem sytuacji na ulicy. Należy zapamiętać, jak wygląda otoczenie i co się dzieje podczas scenki (dźwięk i obraz).
Po krótkim czasie należy przypomnieć sobie wszystkie widziane i słyszane zdarzenia. Za pomocą testu wyboru program sprawdza, czy osoba trenująca zapamiętała poszczególne elementy i wydarzenia. W ten sposób trenowane są różne aspekty uwagi i pamięci.

Aspekty uwagi:

uwaga selektywna (wysoka koncentracja na zaprezentowanej scence przez dłuższy czas)
podzielność uwagi (trzeba obserwować cały ekran bez zatrzymywania się na pojedynczych elementach; podczas treningu „z dźwiękiem” uwaga musi być podzielona między bodźce wizualne i dźwiękowe)
zespół pomijania stronnego (należy obserwować całą sytuację; wszystkie fragmenty obrazu powinny być uwzględnione).

Pamięć: podczas zapamiętywania sytuacji na ulicy trenowana jest pamięć epizodyczna.

Czytanie i rozumienie: trenujący musi umieć czytać, aby zrozumieć pytania i wybrać poprawną odpowiedź.

Ustawienia

Za pomocą pierwszego przycisku: „dźwięk” można ustawić, czy trening ma się odbywać z dźwiękiem, czy bez niego.
Dźwięk wyłączony: podczas scenki jest tylko obraz.
Dźwięk włączony: widać scenkę i słychać syrenę i/lub muzykę.
Pozostałe trzy przyciski umożliwiają rozpoczęcie treningu na poziomie trudności: „łatwy”, „średni” lub „trudny”. 

 

Ustawianie czasu trwania treningu „wyłączone”: nowe zadania są generowane losowo do momentu naciśnięcia przez użytkownika przycisku „wstecz” (lub klawisza Esc).
Ograniczenie czas trwania treningu „włączone”: Pojawia się suwak „Zatrzymaj trening po X scenkach”. Można ustawić od 4 do 15 scenek (domyślnie 8). Trening kończy się automatycznie po wykonaniu przez użytkownika ustawionej liczby zadań. Obejrzenie scenki i udzielenie odpowiedzi na następujące po niej pytania zajmuje około 5 – 10 minut – w zależności od szybkości pracy i stopnia trudności. trwać od 10 do 60 minut.

Z wyłączoną odpowiedzią „nie wiem”: Trenujący musi odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z włączoną odpowiedzią „nie wiem”: Użytkownik może odpowiedzieć „nie wiem”, jeśli nie pamięta co się wydarzyło. Takie ustawienie zmniejsza stres podczas treningu u pacjentów z ograniczoną zdolnością zapamiętywania. Opcję tę należy jednak wyłączyć, jeśli terapeuta zauważy, że trenujący zbyt często wybiera tę odpowiedź. W przypadku niektórych użytkowników możliwość ta prowadzi do mniejszego zaangażowania w zapamiętywanie.

Przebieg treningu

Po rozpoczęciu treningu – po wyborze poziomu „łatwy”, „średni” lub „trudny” – pokazana zostanie sytuacja na ulicy. Wraz ze wzrostem poziomu trudności wzrasta również liczba szczegółów zawartych w danej scence. Program odlicza czas, jaki trenujący ma na zapamiętanie wszystkich szczegółów.

Bezpośrednio po scence pojawia się test wyboru, zawierający od 10 do 16 pytań. Liczba i stopień szczegółowości pytań zależą od poziomu trudności.

 

Po każdej odpowiedzi użytkownik otrzymuje informację zwrotną. Zielony „haczyk” (fajkę – czyli znak poprawnego wyboru) w przypadku dobrej odpowiedzi i czerwony krzyżyk w przypadku niepoprawnej odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące danej sytuacji obliczany jest procent poprawnych odpowiedzi.

Mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi: Jeśli dwukrotnie uzyskano mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi, stopień trudności zostaje obniżony.

Między 50% a 90% poprawnych odpowiedzi: Użytkownik kontynuuje trening na tym samym poziomie trudności.

90% lub więcej poprawnych odpowiedzi: Jeśli 90% lub więcej poprawnych odpowiedzi zostało osiągniętych cztery razy z rzędu, stopień trudności wzrasta.