Funkcje językowe: Zdania i wyrażenia

UŁÓŻ ZDANIA

Angielska nazwa: Language – Sentence structure (Struct It)

Cel treningu

Moduł “Zdania i wyrażenia” zawiera 2 typy zadań:

  • uzupełnianie zdań,
  • uzupełnianie zwrotów i wyrażeń.

Uczestnik trenuje używanie podstawowych: czasowników, przymiotników i przyimków, w oparciu o różne typy przyjaznych w odbiorze zadań.

W wyświetlanym zdaniu znajduje się luka. Trenujący musi wybrać czasownik we właściwej formie, odpowiedni przymiotnik lub odpowiedni przyimek, klikając w niego.

W zadaniach typu “wyrażenia” należy utworzyć krótkie, sensowne wyrażenie lub zdanie. W niektórych zadaniach wyrażenie trzeba dokończyć, w innych należy uzupełnić pierwszą część wyrażenia.

Ustawienia

Wybór rodzaju zadań

Tuż po rozpoczęciu treningu użytkownik wybiera rodzaj zadań. W module “Zadania i wyrażenia” dostępne są 2 rodzaje ćwiczeń.

Kolejność zadań nie ma związku z poziomem trudności. Każde zadanie wymaga innych umiejętności, więc za to, które ćwiczenia stanowią większe wyzwanie dla osoby trenującej, odpowiada rodzaj zaburzenia.

Ograniczenie czasu treningu

Ze względu na sposób organizacji treningu lub ze względów terapeutycznych przydatne może być ograniczenie czasu trwania sesji. Po kliknięciu opcji “Ogranicz czas trwania treningu” pojawi się suwak. Za pomocą tego suwaka można ustawić czas sesji treningowej. Może ona trwać od 10 do 60 minut.

Liczba zadań na poziom (gwiazdki)

Ten parametr służy do określania, ile zadań musi zostać rozwiązanych przez osobę trenującą, zanim poziom trudności zostanie podwyższony (w przypadku dobrych wyników). Jeśli zadania okażą się zbyt trudne, poziom trudności może również zostać obniżony.

Ilustracje do słów

Do prawie każdego słowa użytego podczas treningu przypisany jest co najmniej jeden obrazek. W sumie HeadApp zawiera ponad 10 000 opisanych obrazków. Pomaga to uczestnikowi treningu zrozumieć słowa, których znaczenia nie zna.

Obok każdego słowa znajduje się przycisk “obrazek”. Jeśli użytkownik kliknie w ten przycisk, pojawi się obrazek odpowiadający danemu słowu.
Opcję “Zilustruj słowa” można również wyłączyć, jeśli pomoc w postaci obrazków nie jest pożądana lub osoba trenująca jest za bardzo rozpraszana przez obrazki.

Przebieg treningu

Po wybraniu odpowiedniego typu zadań pojawia się kilka poziomów trudności.
Po wybraniu poziomu trudności, jego zmiana będzie odbywać się automatycznie.

Obsługa

Prawidłowa odpowiedź jest wybierana z listy poprzez kliknięcie. Jeśli wybór był prawidłowy, kolor przycisku zmienia się na zielony, błędne odpowiedzi są zaznaczane na czerwono.